Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 409 thuộc Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An

Thứ tư, 30/11/2022 16:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 363/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 76, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2900557196

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 76, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 409

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 409 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Gạch, đá ốp lát, gạch ốp lát, bê tông nhẹ. Tấm amiăng, tấm thạch cao; Dung dịch bentonite; Vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Bê tông nhựa; Nhựa đường lỏng; Nhựa bitum; Kim loại và liên kết kim loại; Đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_363-GCN-BXD_30112022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 363/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)