Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1738 thuộc Công ty cổ phần thí nghiệm xây dựng Thái Dương

Thứ năm, 24/11/2022 09:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 348/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thí nghiệm xây dựng Thái Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5701903714

Địa chỉ: Tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1738

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1738 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thí nghiệm tại hiện trường; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhũ tương axit, nhựa đường lỏng; Thử nghiệm cơ lý nhựa đường Polimer; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cơ lý gạch Terrazzo, Granito; Thử nghiệm cơ lý gạch ốp lát; Thử nghiệm cơ lý đá ốp lát tự nhiên; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vải địa kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Giấy chứng nhận số 738/GCN-BXD ngày 21 tháng 12 năm 2017 và số 1402/GCN-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_348-GCN-BXD_23112022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 348/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)