Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 907 thuộc Công ty cổ phần kiểm định và tư vấn đầu tư xây dựng Sông Hồng

Thứ tư, 16/11/2022 09:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 339/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định và tư vấn đầu tư xây dựng Sông Hồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Ngày 15/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 339/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định và tư vấn đầu tư xây dựng Sông Hồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5702119118

Địa chỉ: Khu 9, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu 9, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 907

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 907 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Phân tích nước cho xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý sơn phản quang, sơn kẻ đường nhiệt dẻo; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_339-GCN-BXD_15112022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 339/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)