Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 196 thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - Coninco (Tp. Hà Nội)

Thứ tư, 16/11/2022 09:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 338/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - Coninco (Tp. Hà Nội) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0100106169001

Địa chỉ: 34 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 34 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 196

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 196 gồm: Thử nghiệm xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông; Cốt liệu bê tông và vữa; Phụ gia hóa học, phụ gia hoạt tính cho bê tông; Đất xây dựng và đá dăm; Gạch bê tông; Gạch bê tông tự chèn; Gạch xi măng lát nền; Gạch lát granito; Gạch gốm ốp lát; Gạch xây; Bê tông nhẹ; Gạch Terazzo; Đá ốp lát; Vật liệu kim loại trong xây dựng; Vữa xây dựng và vữa dùng cho gạch nhẹ; Vải địa kỹ thuật và bấc thấm; Bentonite và bentonite Polyme; Nước cho xây dựng; Nhựa bitum, nhũ tương nhựa đường; Nhũ tương nhựa đường gốc axit, nhũ tương nhựa đường Polime gốc axit; Bê tông nhựa; Bột khoáng; Thí nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 806/GCN-BXD ngày 26/11/2018 của Bộ Xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_338-GCN-BXD_15112022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 338/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)