Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1918 thuộc Công ty TNHH AVT Kon Tum

Thứ tư, 30/11/2022 09:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 362/GCN-BXD về việc Công ty TNHH AVT Kon Tum đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 6101291282

Địa chỉ: Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Xã Đắk Blà, Thành phố Kon Tum, Tỉnh KonTum.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định Xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Thôn 9, Xã Đắk cấm, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1918

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1918 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng, Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thí nghiệm nhựa đường; Thí nghiệm nhựa đường lỏng và nhủ tương nhựa đường A xít; Thí nghiệm bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng trong BTN; Thí nghiệm hiện trường; Cống bê tông cốt thép thoát nước. Kiểm tra; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của Gạch xây; Lĩnh vực thử nghiệm gạch Bloc bê tông; Thử nghiệm Gạch bê tông tự chèn; Phép thử gạch Terazo; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của Bentonite; Thử nghiệm gạch xi măng lát nền/ Gạch Granito; Thử nghiệm sản phẩm bê tông bọt khí không chưng áp và chưng áp; Phép thử hóa nước cho xây dựng

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_362-GCN-BXD_29112022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 362/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)