Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 795 thuộc Công ty Cổ phần xây dựng Thanh Chương

Thứ sáu, 09/09/2022 11:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/09/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 265/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng Thanh Chương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0106763717;

Địa chỉ: Xóm Lai, thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng công trình;

Địa chỉ: Xóm Lai, thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 795.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 795 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa, đá gốc; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Gạch; Gạch ốp lát, đá ốp lát nhân tạo, đá ốp lát tự nhiên; Thạch cao, bột bả; Kim loại và mối hàn; Phụ gia chống thấm, hóa học cho bê tông và vữa; Nước xây dựng; Kính xây dựng; Sơn; Đất và cấp phối đá dăm; Ống và phụ tùng nhựa: Polyetylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinyl clorua (PVX-U), HDPE; Màng, tấm trải chống thấm; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Gỗ; Xi măng đất; Tấm xi măng sợi; Tro bay; Khung cửa; Nhựa bitum; Nhựa đường lỏng; Nhũ tương nhựa đường gốc Axit; Nhựa đường polime; Bê tông nhựa; Cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Hiện trường; Bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 122/GCN-BXD ngày 08/02/2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_265-GCN-BXD_08092022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 265/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)