Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1016 thuộc Công ty CP Tư vấn địa kỹ thuật Việt Cường

Thứ tư, 21/09/2022 11:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/09/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 270/GCN-BXD về việc Công ty CP Tư vấn địa kỹ thuật Việt Cường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Tổ 9B, Khu 3, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700947758

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 9B, Khu 3, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1016

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1016 gồm: Cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Vật liệu kim loại và liên kết hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Cơ lý đất trong phòng; Vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_270-GCN-BXD_20092022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 270/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)