Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 71 thuộc Công ty Cổ phần thí nghiệm và xây dựng Thăng Long

Thứ tư, 31/08/2022 09:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/08/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 255/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần thí nghiệm và xây dựng Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Ngày 30/08/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 255/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần thí nghiệm và xây dựng Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0100105623

Địa chỉ: số 136 đường Phạm Văn Đồng - Tổ dân phố Tân Xuân – Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm -Tp. Hà Nội

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 136 đường Phạm Văn Đồng - Tổ dân phố Tân Xuân - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm -Tp. Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 71

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 71 gồm: Bê tông nhựa; Bột khoáng; Vữa xây dựng; Thí nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 863/GCN-BXD ngày 18/12/2018 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực tới ngày 18/12/2023.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_255-GCN-BXD_30082022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 255/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)