Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1693 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng Không

Thứ tư, 31/08/2022 09:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/08/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 254/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng Không đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0100108286

Địa chỉ: Sân bay Gia Lâm, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Sân bay Gia Lâm, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1693

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1693 gồm: Thử nghiệm cơ lý, hóa xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý nhũ tương; Nhựa đường lỏng và nhũ tương.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Giấy chứng nhận số 218/GCN-BXD ngày 09/05/2017 và 260/GCN-BXD ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_254-GCN-BXD_30082022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 254/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)