Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1589 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Minh Thắng

Thứ tư, 31/08/2022 09:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/08/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 257/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Minh Thắng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 2901851352;

Địa chỉ: số 183, ngõ 98, đường Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình;

Địa chỉ: số 183, ngõ 98, đường Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1589.

 Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1589 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa, đá gốc; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Gạch; Kim loại và mối hàn; Phụ gia hóa học cho bê tông; Nước xây dựng; Sơn; Đất; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Gối cầu cao su; Nhựa bitum; Nhựa đường lỏng; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Đất gia cố bằng chất kết dính và hỗn hợp xi măng; Bê tông nhựa; Cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Hiện trường; Bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 437/GCN-BXD ngày 08/5/2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_257-GCN-BXD_30082022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 257/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)