Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1415 thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC

Thứ tư, 31/08/2022 09:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/08/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 256/GCN-BXD về việc Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4400265840-001:

Địa chỉ: số 261, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Địa chất công trình và Vật liệu xây dựng;

Địa chỉ: số 261, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1415.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1415 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa, đá gốc; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Gạch; Kim loại và mối hàn; Phụ gia hóa học cho bê tông; Nước xây dựng; Sơn; Kính xây dựng; Đất; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Gối cầu cao su; Nhựa bitum; Nhựa đường lỏng; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Đất gia cố bằng chất kết dính và hỗn hợp xi măng; Bê tông nhựa; Cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Hiện trường; Bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_256-GCN-BXD_30082022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 256/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)