Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 252 thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn kiểm định xây dựng công trình 79

Thứ sáu, 03/12/2021 10:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 252/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn kiểm định xây dựng công trình 79 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0109723550

Địa chỉ: Đội 8B, thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Đội 8B, thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 252

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 252 gồm: Phép thử cơ lý xi măng, chất kết dính; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất, đá; Thử nghiệm vữa xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông;  Bê tông nhựa; Chỉ tiêu cơ lý nhựa bitum; Chỉ tiêu cơ lý nhựa đường polimer; Chỉ tiêu cơ lý nhũ tương nhựa đường axit; Chỉ tiêu cơ lý nhựa đường lỏng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm gạch terazzo, gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm gạch ốp lát, đá ốp lát tự nhiên, nhân tạo; Thí nghiệm ngói lợp; Thử nghiệm đất sét (bentonite); Phân tích hóa nước xây dựng; Thử nghiệm keo dán gạch, keo chít mạch; Thử nghiệm gỗ; Thử nghiệm cơ lý tấm thạch cao; Thử nghiệm bột bả; Thử nghiệm khung, cửa; Phép thử các chỉ tiêu phụ gia hoạt tính; Phép thử các chỉ tiêu vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm kính xây dựng; Thử nghiệm ống nhựa; Thử nghiệm dây điện; Thử nghiệm  chỉ tiêu cơ lý sơn; Phép thử các chỉ tiêu của phụ gia khoáng hoạt tính.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_252-GCN-BXD_02122021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 252/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)