Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1712 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư ECO12

Thứ sáu, 15/07/2022 09:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 211/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư ECO12 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5701834161

Địa chỉ: Khu Bình Công II, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu Bình Công II, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1712

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1712 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thí nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch terazo; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thử nghiệm đá ốp, lát tự nhiên; Thử nghiệm ngói; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 356/GCN-BXD ngày 06/7/2017.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_211-GCN-BXD_14072022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 211/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)