Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1905 thuộc Công ty TNHH quản lý và sửa chữa đường bộ Yên Sơn

Thứ sáu, 15/07/2022 09:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 210/GCN-BXD về việc Công ty TNHH quản lý và sửa chữa đường bộ Yên Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5000890915.

Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Thịnh, Thị trấn Yên Sơn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ dân phố Hưng Thịnh, Thị trấn Yên Sơn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1905

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1905 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm gạch blốc bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch bê tông nhẹ; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Gạch đá ốp lát.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_210-GCN-BXD_14072022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 210/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)