Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 403 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

Thứ sáu, 15/07/2022 09:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 209/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Kạn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4700144332

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 403

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 403 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Thí nghiệm kim loại và liên kết hàn; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số: 778/GCN-BXD ngày 25/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Kạn và có hiệu lực đến hết ngày 25/6/2024.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_209-GCN-BXD_14072022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 209/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)