Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 809 thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Minh Trí

Thứ sáu, 15/07/2022 09:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 207/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Minh Trí đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 3401217742

Địa chỉ: Km số 5 quốc lộ 28, Thôn Thuận Điền, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Km số 5 quốc lộ 28, Thôn Thuận Điền, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 809

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 809 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất, đá; Phân tích hóa nước xây dựng; Bê tông nhựa; Chỉ tiêu cơ lý nhựa bitum; Chỉ tiêu cơ lý nhựa đường polimer; Chỉ tiêu cơ lý nhựa đường lỏng; Chỉ tiêu cơ lý nhũ tương nhựa đường axit; thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số: 119/GCN-BXD ngày 27/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Minh Trí và có hiệu lực đến hết ngày 27/4/2027.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_207-GCN-BXD_14072022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 207/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)