Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1705 thuộc Công ty Cổ phần công nghệ hàng hải MARINTEK

Thứ năm, 14/07/2022 09:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 204/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần công nghệ hàng hải MARINTEK đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Tổ dân phố 2A, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng

Mã số thuế: 0201712825

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 03, xóm Sáu Phiên, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1705

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1705 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Thép xây dựng; Vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch; Thử nghiệm tại hiện trường, cấu kiện.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_204-GCN-BXD_13072022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 204/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)