Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1267 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Đồng Tháp

Thứ tư, 13/07/2022 09:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 201/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Đồng Tháp đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1401882551

Địa chỉ: 95 Phùng Khắc Khoan, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 95 Phùng Khắc Khoan, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1267

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1267 gồm: Bê tông; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit; Rọ đá; Đất; Thử nghiệm Bentonite; Nước trộn Bentonite; Ngói xây dựng; Ống công ly tấm thoát nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 180/GCN-BXD ngày 15/03/2019 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực tới ngày 15/03/2024.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_201-GCN-BXD_12072022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 201/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)