Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1233 thuộc Trường Đại học Xây dựng miền Tây

Thứ tư, 13/07/2022 09:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 199/GCN-BXD về việc Trường Đại học Xây dựng miền Tây đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1500235957

Địa chỉ: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm xây dựng và môi trường

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1233

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1233 gồm: Thí nghiệm nhựa đường; Thí nghiệm vải địa kỹ thuật; Bê tông nhựa; Bê tông xi măng; Thí nghiệm cát/ đất đắp nền đường; Khoan khảo sát địa chất; Thí nghiệm cọc đất xi măng; Thí nghiệm cừ larsen bản nhựa; Thí nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 47/GCN-BXD ngày 21/01/2019 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực tới ngày 21/01/2024.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_199-GCN-BXD_12072022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 199/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)