Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1723 thuộc Công ty cổ phần xây lắp An Giang

Thứ sáu, 24/06/2022 09:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 194/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây lắp An Giang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1600220016005

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm:316/1A đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Mà số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1723

 Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1723 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm tính chất cơ lý gạch gốm ốp lát; Thử nghiệm tính chất cơ lý đá ốp lát tự nhiên và nhân tạo; Phân tích hóa nước trong dùng cho bê tông; Thử nghiệm ống cống bê tông cốt thép.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 464/GCN-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_194-GCN-BXD_23062022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 194/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)