Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 339 thuộc Công ty TNHH kiểm định và tư vấn đầu tư xây dựng Miền Tây

Thứ sáu, 24/06/2022 09:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 191/GCN-BXD về việc Công ty TNHH kiểm định và tư vấn đầu tư xây dựng Miền Tây đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 10 Thiên Hộ Dương, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Mã số thuế: 1600839222

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm công trình xây dựng giao thông

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 10 Thiên Hộ Dương, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Mâ số phòng thí nghiệm: LAS-XD 339

 Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 339 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm nhựa bitum, nhũ tương nhựa đường a xít; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cọc bê tông ứng lực trước; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm cơ lý ống cống bê tông cốt thép; Thử nghiệm bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC), bê tông bọt, khí không chưng áp; Thí nghiệm gạch, đá ốp lát; Phân tích hóa nước xây dựng; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 372/GCN-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_191-GCN-BXD_23062022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 191/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)