Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 44 thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng - Thương mại Duy Linh

Thứ tư, 22/06/2022 09:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 179/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng - Thương mại Duy Linh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Tổ 16, KV3, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Mã số thuế: 4101601501

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng

Địa chir phòng thí nghiệm: số 04 Hoàng Cầm, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Mà số phòng thí nghiệm: LAS-XD 44

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 44 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch, ngói, đá ốp lát; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thí nghiệm vải địa kỹ thuật, bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_179-GCN-BXD_21062022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 179/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)