Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 332 thuộc Xí nghiệp khảo sát Tổng hợp Miền Nam - Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2

Thứ ba, 21/06/2022 15:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 177/GCN-BXD về việc Xí nghiệp khảo sát Tổng hợp Miền Nam - Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 45 đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300420157-002

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 45 đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 332

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 737 gồm: Xác định cường độ nén của bê tông bằng súng bật nảy; Xác định độ dẫn nhiệt của đất và đá.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 51/GCN-BXD ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết ngày 21/01/2024.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_177-GCN-BXD_20062022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 177/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)