Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 681 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Kiểm định miền Trung

Thứ tư, 15/06/2022 11:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 169/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Kiểm định miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4200750529

Địa chỉ: Tổ 12, Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm và Kiểm định Chất lượng Công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 12, Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 681

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 681 gồm: Thử nghiệm xi măng và phụ gia cho xi măng; Thử nghiệm cơ lý xi măng, xi măng bền sunfat; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm cơ lý bê tông, hỗn hợp bê tông và kết cấu bê tông cốt thép; Thí nghiệm vữa xây dựng, vữa bơm chèn ống gen, vữa cho bê tông nhẹ, vữa bền hóa gốc polymer, vữa dán gạch ốp lát, vữa rót

không co; Thử cơ lý vữa; Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng hoạt tính; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm gạch bê tông; Thí nghiệm ống cống và cống hộp BTCT; Hào kỹ thuật BTCT; Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn; Thử nghiệm sản phẩm bê tông nhẹ; Gạch ốp lát/ đá ốp lát tự nhiên; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm dung dịch bentonite; Thử nghiệm gạch terrazzo; Thử nghiệm gạch xi măng lát nền; Thử cơ lý nhôm; Thử nghiệm ngói lợp đất sét nung; Thử nghiệm gỗ, ván ép; Kiểm tra vật liệu bột khoáng trong BT nhựa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit; Thử nghiệm sơn; Sơn tín hiệu giao thông, sơn mặt đường dẻo nhiệt; Phân tích hóa cốt liệu; Thử nghiệm cơ lý vật liệu chịu lửa; Kiểm tra vật liệu kim loại, mối hàn; Thử dây điện, cáp điện, cáp quang trong xây dựng dân dụng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vải địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật; Bấc thấm; Thử nghiệm vật liệu chống thấm; Thử nghiệm sơn, vecni; Thử nghiệm tấm trải chống thấm; Thử nghiệm màn chống thấm; Thử vật liệu cách nhiệt; Thử nghiệm ống nhựa, ống và phụ tùng nối bằng PVC, ống nhựa xoắn HDPE; Thí nghiệm tấm thạch cao tấm xi măng sợi bột bả tường; Khảo sát, quan trắc công trình; Thí nghiệm các sản phẩm kính; Thử nghiệm cơ lý của gối cầu cao su, khe co giãn và ron cao su; Chỉ tiêu cơ lý cột điện bê tông, cọc bê tông ứng lực trước; Phụ gia hóa học; Phụ gia khoáng; Đất, cát, đá gia cố bằng chất kết dính, xi măng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 756/GCN-BXD ngày 09/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_169-GCN-BXD_14062022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 169/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)