Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1876 thuộc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Trung Minh

Thứ ba, 14/06/2022 09:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 167/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Trung Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 2100653574

Địa chỉ: số 128, đường Thạch Ngọc Biên, khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 128, đường Thạch Ngọc Biên, khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1876

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1876 gồm: Thử nghiệm kim loại và liên kết hàn; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Nhựa bitum; Nhựa đường lỏng; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm hiện trường; Rọ đá – thảm đá; Cao su; Thử nghiệm bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số: 45/GCN-BXD ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Trung Minh và có hiệu lực đến hết ngày 07/5/2025.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_167-GCN-BXD_13062022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 167/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)