Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 687 thuộc Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao kỹ thuật công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn

Thứ năm, 05/05/2022 09:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/05/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 123/GCN-BXD về việc Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao kỹ thuật công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 170 An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Mã số doanh nghiệp: 4100459027-007

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 170 An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 687

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 687 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch gốm ốp, lát; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_123-GCN-BXD_04052022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 123/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)