Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1699 thuộc Công ty TNHH một thành viên Kiểm định Xây dựng — TESCO

Thứ năm, 05/05/2022 09:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/05/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 125/GCN-BXD về việc Công ty TNHH một thành viên Kiểm định Xây dựng — TESCO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5701591550;

Địa chỉ: Tổ 37, khu 4, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định TESCO;

Địa chỉ: Tổ 37, khu 4, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1699.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1699 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Vữa xây dựng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Đất; Kim loại và mối hàn; Phụ gia chống thấm, hóa học cho bê tông và vữa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng; Nhựa đường Polime; Nhũ tương nhựa đường; Cơ lý vật liệu bột khoáng; Bê tông nhựa; Hiện trường; Gạch; Kính; Sơn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 221/GCN-BXD ngày 09/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_125-GCN-BXD_04052022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 125/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)