Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 737 thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Quốc tế

Thứ năm, 05/05/2022 09:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/05/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 122/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Quốc tế đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0102781313

Địa chỉ: B44, TT12, Đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: B44, TT12, Đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 737

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 737 gồm: Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết mối hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thí nghiệm bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 222/GCN-BXD ngày 05/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_122-GCN-BXD_04052022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 122/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)