Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 374 thuộc Công ty TNHH tư vấn và kiểm định Hưng Phú

Thứ năm, 28/04/2022 09:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 117/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn và kiểm định Hưng Phú đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 3603402850.

Địa chỉ: Tổ 14, Ấp 1, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Hưng Phú

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 14, Ấp 1, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 374

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 374 gồm: Phụ gia hóa học, phụ gia khoáng cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số: 82/GCN-BXD ngày 04/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho Công ty TNHH tư vấn và kiểm định Hưng Phú và có hiệu lực đến hết ngày 04/5/2026.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_117-GCN-BXD_27042022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 117/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)