Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1210 thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 68

Thứ năm, 28/04/2022 09:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 112/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 68 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 122 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0313791399

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 35 đường số 28, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1210

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1210 gồm: Thí nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 359/GCN-BXD ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_112-GCN-BXD_25042022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 112/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)