Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1695 thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại kiểm định Thiên Phát Kiên Giang

Thứ năm, 21/04/2022 09:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 107/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại kiểm định Thiên Phát Kiên Giang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 315, Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch sỏi, Tp.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Mã số thuế: 1702058193

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm - kiểm định chất lượng xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 315, Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch sỏi, Tp.Rạch Giá, Tinh Kiên Giang.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1695

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1695 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thí nghiệm vải địa kỹ thuật; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Cơ lý bentonite; Kiểm tra cống hộp; Xi măng bền sunfat; Sơn vạch đường nhiệt dẻo.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 186/GCN-BXD ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_107-GCN-BXD_20042022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 107/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)