Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư & Xây dựng Xuyên Lục Địa

Thứ ba, 13/02/2018 14:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 142/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư & Xây dựng Xuyên Lục Địa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Số 17A, Đường Nguyễn Tuyển, p. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí

Minh.

Mã số thuế: 0101022659.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 1 Mạc Đĩnh Chi, Khu CN Biên Hòa 1, Khu phố 10, P. An Binh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1760

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 737 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của xi măng và phụ gia cho xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của vữa xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Các phép thử phụ gia hóa học cho bê tông; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đất; Phép thử cơ lý của kim loại, mối hàn; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường (bitum); Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường lỏng; Phép thử các chỉ tiêu nhũ tương nhựa đường axit; Phép thử các chỉ tiêu của bột khoáng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bentonite; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch block bê tông (gạch bê tông cốt liệu – xi măng); Phép thử các chỉ tiêu của gạch bê tông tự chèn; Phép thử các chỉ tiêu của gạch ốp lát; Phép thử các chỉ tiêu của đá ốp lát xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu kỹ thuật của vải địa, bấc thấm; Thí nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

BXD_142-GCN-BXD_12022018.pdf

Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 142/GCN-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)