Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 561 thuộc Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng số 2

Thứ tư, 22/12/2021 15:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 274/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng số 2 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 6400032920;

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, Tổ 2, p. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng;

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, Tổ 2, p. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 561.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 561 gồm: Vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Hiện trường; Nhựa bitum; Gạch bê tông; Nước xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, bổ sung cho Giấy chứng nhận số 1040/GCN-BXD ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_274-GCN-BXD_21122021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 274/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)