Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1708 thuộc Công ty TNHH MTV Thành Tài

Thứ năm, 16/12/2021 09:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 264/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Thành Tài đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 41/21/1 đường Lương Văn Can, phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Mã số thuế: 5801404067

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 41/21/1 đường Lương Văn Can, phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1708

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1708 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại - liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_264-GCN-BXD_15122021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 264/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)