Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1155 thuộc Công ty TNHH Xây dụng Tùng Hân

Thứ ba, 14/09/2021 14:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/09/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 183/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Xây dụng Tùng Hân đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0311187294

Địa chỉ: 111H Nguyễn Văn Thạnh, Khu phố 1, Phường Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 111H Nguyễn Văn Thạnh, Khu phố 1, Phường Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã sổ phòng thí nghiệm: LAS-XD 1155

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1155 gồm: Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 493/GCN-BXD ngày 13/09/2017 của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_183-GCN-BXD_13092021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 183/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)