Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 282 thuộc Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng STN An Hội

Thứ ba, 03/08/2021 10:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 155/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ- xây dựng STN An Hội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1301090986

Địa chỉ: 35A, Nguyễn Huệ, Khu 4, phường An Hội, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 35A, Nguyễn Huệ, khu phố 4, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 282

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 282 gồm: Hôn hợp bê tông nhựa; Bê tông xi măng; Thử kim loại; Bentonite; Gạch terrazo; Gạch bê tông; Nhựa bitum; Vải địa kỹ thuật, màn địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật, chỉ và các sản phẩm vải địa kỹ thuật; Bấc thấm; Rọ đá – thảm đá; Màn nhựa HDPE; Ống nhựa, phụ kiện (PVC, HDPE).

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho giấy chứng nhận số 282/GCN-BXD ngày 18/6/2020 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực đến ngày 18/6/2025.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_155-GCN-BXD_02082021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 155/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)