Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 344 thuộc Chi nhánh TVGS và Thí nghiệm Vật liệu xây dựng - Tổng Công ty Công trình giao thông 1 Thanh Hóa - CTCP

Thứ ba, 03/08/2021 09:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 153/GCN-BXD về việc Chi nhánh TVGS và Thí nghiệm Vật liệu xây dựng - Tổng Công ty Công trình giao thông 1 Thanh Hóa - CTCP đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 2800803835-001

Địa chỉ: Núi 1 - Đông Lĩnh - Tp. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Núi 1 - Đông Lĩnh - Tp. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 344

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 344 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Nhũ tương nhựa đường axit; Tấm thạch cao; Thử nghiệm vữa xây dựng; Cốt liệu cho bê tông và vữa, cát san lấp, đá dăm cấp phối; Thí nghiệm đất; Nhựa bitum; Thử nghiệm hiện trường; Gạch xây; Vật liệu kim loại.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 835/GCN-BXD ngày 02/7/2019 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực đến ngày 02/7/2024.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_153-GCN-BXD_02082021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 153/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)