Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1558 thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển VICENZA

Thứ năm, 17/06/2021 09:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/06/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 110/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư phát triển VICENZA đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Lô A khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành Phố Thanh Hóa.

Mã số thuế: 2802005990

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Lô C khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành Phố Thanh Hóa.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1558

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1558 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Phép thử chỉ tiêu cơ lý gạch xi măng lát nền.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_110-GCN-BXD_16062021_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 110/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)