Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 727 thuộc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trung Kim

Thứ sáu, 16/04/2021 14:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/04/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 72/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trung Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0311092395

Địa chỉ: số 73/17/10 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, T.p Hồ Chí Minh.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định Xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Đường Thạch Ngọc Biên, Khóm 9, Phường 9, T.p Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 727

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 727 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Cơ lý bentonite; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm, vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm gạch bê tông nhẹ, bọt, khí không chưng áp; Gạch ốp lát, gạch gốm, đá ốp lát tự nhiên.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_72-GCN-BXD_15042021_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 72/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)