Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH địa chất nền móng GEOTOP Việt Nam

Thứ tư, 23/12/2020 14:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 308/GCN-BXD về việc Công ty TNHH địa chất nền móng GEOTOP Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 48 đường số 3, KP. 1, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313786078

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm phân tích địa chất - địa kỹ thuật khoa học tự nhiên.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 48 đường số 3, KP.1, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1722

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1722 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Phân tích hóa đất cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 451/GCN-BXD ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_308-GCN-BXD_22122020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 308/GCN-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)