Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH LH xây dựng Vạn Cường CT

Thứ hai, 28/12/2020 09:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 313/GCN-BXD về việc Công ty TNHH LH xây dựng Vạn Cường CT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1801684233

Địa chỉ: Số 178 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 178 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1071

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1071 gồm: Xi măng; hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Đất trong phòng; Vật liệu gia cố chất kết dính; Kim loại, mối hạn; Bê tông nhựa; Hiện trường; Vữa xây dựng; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Gạch, ngói; Bentonit; Nhựa đường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 1021/GCN-BXD ngày 22/07/2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_313-GCN-BXD_25122021_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 313/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)