Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phẩn phát triển Sơn Thạch

Thứ hai, 11/01/2021 09:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 03/GCN-BXD về việc Công ty cổ phẩn phát triển Sơn Thạch đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 12B Nguyễn Thị Đinh, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0316306763

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 12B Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 667

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 667 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thí nghiệm hiện trường; Thí nghiệm vữa xây dựng; Thí nghiệm gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch ốp lát; Thử nghiệm gạch bê nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm gạch bê nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp.  

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 495/GCN-BXD ngày 17/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_03-GCN-BXD_08012021_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 03/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)