Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và kiểm định công trình An Thịnh Phát

Thứ hai, 11/01/2021 09:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 01/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và kiểm định công trình An Thịnh Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902081635

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và Vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 432

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 432 gồm: Xi măng; Bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Kim loại, liên kết hàn; Vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Nhựa bitum; Bê tông nhựa; Nước xây dựng; Cơ lý bentonite; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_01-GCN-BXD_08012021_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 01/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)