Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần 484

Thứ năm, 10/12/2020 15:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 284/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần 484 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 152 - Đường Trường Chinh - p. Lê Lợi - TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Mã số thuế: 2900383729;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa điểm đặt phòng thí nghiệm: số 152 - Đường Trường Chinh - p. Lê Lợi - TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 296

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 296 gồm: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thí nghiệm bentonite; Thí nghiệm hiện trường; Thí nghiệm nước xây dựng; Thí nghiệm bê tông nhựa.

 Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_284-GCN-BXD_09122020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 284/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)