Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Thương mại Meiji

Thứ ba, 17/11/2020 14:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 265/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Thương mại Meiji đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0314904662

Địa chỉ: 162/17/7 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng Và Địa Kỹ Thuật.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 162/17/7 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Mmh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 454

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 454 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm nước trong xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_265-GCN-BXD_16112020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 265/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)