Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH kiểm định xây dựng 477

Thứ hai, 07/12/2020 08:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 278/GCN-BXD về việc Công ty TNHH kiểm định xây dựng 477 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 42 Đường Nguyễn Văn Siêu, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

Mã số thuế: 6300333138.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 42 Đường Nguyễn Văn Siêu, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1892

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1892 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm  thép xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch bê tông; Gạch bê tông tự chèn; Gạch xi măng lát nền, gạch Granito; Bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC), bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm gạch Terrazzo; Thử vải địa kỹ thuật; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_278-GCN-BXD_04122020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 278/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)