Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công Ty Cổ Phần Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hàng Không

Thứ hai, 16/11/2020 09:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 260/GCN-BXD về việc Công Ty Cổ Phần Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hàng Không đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0100108286;

Địa chỉ: Sân bay Gia Lâm, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

Địa chỉ: Sân bay Gia Lâm, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS - XD 1693.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1693 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu, bê tông nhựa;  Nhựa bitum; Nhựa đường lỏng và nhũ tương; Đất trong phòng; Hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số: GCN số 218/GCN-BXD cấp ngày 09 tháng 05 năm 2017.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_260-GCN-BXD_13112020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 260/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)