Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Khảo sát và xây dựng Trà Quang

Thứ năm, 21/05/2020 15:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/05/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 59/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Khảo sát và xây dựng Trà Quang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Địa chỉ: số 148 đường Bùi Thiện Ngộ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Mã số thuế: 0401838825

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ học đất và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 148 đường Bùi Thiện Ngộ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 171

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 171 gồm: Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_59-GCN-BXD_20052020_signed.pdfTrung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 59/GCN-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)