Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cp Tư vấn – Kiểm định công nghệ xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 08/05/2020 10:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/05/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 46/GCN-BXD về việc Công ty Cp Tư vấn – Kiểm định công nghệ xây dựng Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Địa chỉ: Lô 289, đường N10, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 
Mã số thuế: 4000392280
 
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình;
 
Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Lô 289, đường N10, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 
Đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các chi tiêu thí nghiệm nêu trong bảng Danh mục kèm theo Giấy chứng nhận này.
 
Mã sổ phòng thí nghiệm: LAS-XD 272
 
Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 272 gồm: Thử nghiệm cơ lý nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm tại hiện trường.  
 
Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.
 
Giấy chứng nhận này bổ sung phép thử và có hiệu lực theo giấy chứng nhận số 322/GCN-BXD Ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
 
 
Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
 
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 46/GCN-BXD
 
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)