Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Trung Minh

Thứ sáu, 08/05/2020 09:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/05/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 45/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Trung Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Địa chỉ: số 128, đường Thạch Ngọc Biên, khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 
Mã số thuế: 2100653574
 
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí vật liệu và kiểm định xây dựng
 
Địa chỉ: số 128, đường Thạch Ngọc Biên, khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 
Mã sỗ phòng thí nghiệm: LAS-XD 1876
 
Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1876 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Vải địa kỹ thuật - bấc thấm - vỏ bọc bấc thấm - màng chống thấm; Thử nghiệm gạch bê tông nhẹ, bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Gạch ốp lát, gạch gốm, đá ốp lát tự nhiên; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazzo.
 
Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.
 
Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày. 
 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
 
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 45/GCN-BXD
 
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)